2015-09-14

Лекції Павлова про розум (з рос. перекл.)

Лекції Павлова про розум

Просто шикарні дві лекції:

Павлов И. Об уме, https://drive.google.com/file/d/0B-gWbuz5e6alUnRVbmozUUkxcVU/view?usp=sharing

і це навіть не про їх суперактуальність - сьогодні, через майже сто років після того, як Павлов їх прочитав,
коли ми дивуємось, спостерігаючи за масовими виявами дикості російського способу мислення.

Справа в тому, що ці лекції є класикою, згустком - квінтесенцією думки про розум, і вони будуть актуальні завжди, адже правда не застаріває.

Ці лекції актуальні для росіян, які хочуть нормального людського майбутнього для російського народу, адже неможливо побороти зло, яке влізло в народне буття, якщо не роззути на нього очі.
І вони звісно актуальні для інших народів, бо щоб захиститись від озброєної дикості, треба ясно бачити те первинне джерело, з якого йде загроза.

___
Лекции Павлова об уме

Просто шикарные две лекции:

Павлов И. Об уме, https://drive.google.com/file/d/0B-gWbuz5e6alUnRVbmozUUkxcVU/view?usp=sharing

и это даже не об их суперактуальности - сегодня, спустя почти сто лет после того, как Павлов их прочитал,
когда мы удивляемся, наблюдая за массовыми проявлениями дикости русского образа мышления.

Дело в том, что эти лекции являются классикой, сгустком - квинтэссенцией мысли об уме, и они будут актуальны всегда, ведь правда не устаревает.

Эти лекции актуальны для россиян, которые хотят нормального человеческого будущего для русского народа, ведь невозможно побороть зло, которое влезло в народное бытие, если не разуть глаза на него.
И они конечно актуальны для других народов, потому что, чтобы защититься от вооруженной дикости, надо ясно видеть тот первичный источник, из которого исходит угроза.

2015-08-31

Почему мы не любим США?

ні США, ні спецслужби якоїсь іншої країни, не убили жодного українського політичного чи культурного діяча. Всі без жодного винятку такі убивства, протягом сотень років - справа рук московських спецслужб
___
ни США, ни спецслужбы какой-то другой страни, не убили ни одного украинского политического или культурного деятеля. Все без всякого исключения такие убийства, в течение сотен лет - дело рук московских спецслужб

Було: Почему мы не любим США?
http://maxpark.com/community/129/content/3663742
[...] Читаю у известного философа и публициста Игоря Клямкина: феномен «вменения вины», самоощущение абсолютной коллективной правоты в отношении коллективного Другого, субстанциональная и метафизическая виновность, древний тип сознания, когда люди еще не знали добра и зла…
Ну, то есть у россиян сегодня именно такой древний тип сознания: своя абсолютная правота-правда против чужого абсолютного зла.
США – воплощение цивилизационного иного, поэтому зло.
А признавать собственную волю у Украины и украинцев мы не можем и не хотим, это их чрезмерно возвысило бы.
[...]
 Антон III # написал комментарий 31 августа 2015, 14:32
-- США сегодня - это единственная сила, которая стоит у России на пути.
-- США единственные, кто во всем мире служит для России сдерживающим началом.
-- И не позволяет нашей элите делать то, что она хотела бы.
В голове у автора всё перевёрнуто.
Не Россия разрушает мир, бомбит города и страны, уничтожает неугодных политиков, не Россия плодит хаос во всём мире - всё делает США.
Одно утешает, что США скоро не будет.

2015-08-06

Роберт Конквест і ТРИБУНАЛ НАД КОМУНІСТИЧНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ

Для чого це "питання про МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ НАД КОМУНІСТИЧНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ"?
Щоб спробувати показати, що сьогоднішня московська банда не має відношення до себе зразка 1946-47, 1932-34, 1921-23?
Адже насправді мова йде не про комуністичну ідеологію, а про московську банду убивць:
/* Така назва (московська банда убивць) найточніше відображає суть того злочинного оргутворення з маліною в Москві, яке уже сотні літ робить практично одне і те ж саме, ретельно і грамотно, і користуючись величезним досвідом, набутим за сотні літ, ховається само і ховає гігантські сліди своїх злочинів апокаліптичного масштабу.
Це злочинне утворення абсолютно незалежне від того, яка саме побутує система московського суспільного, державного укладу.
*/ Передмова до "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам", https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
Педалювання комуністичної ідеології - це маскування московської банди убивць. Сьогодні це особливо очевидно.

Було: http://www.radiosvoboda.org/content/article/27172669.html
Яна Полянська 05.08.2015
Роберт Конквест олюднив історію Голодомору в Україні – історик
Помер найвідоміший дослідник сталінських репресій і Голодомору 1932-1933 років
Найвідоміший дослідник злочинів комуністичного режиму в Радянському Союзі, англо-американський історик Роберт Конквест помер у США. За 98 років життя він ґрунтовно дослідив та описав Голодомор в Україні 1932-1933 років та інші репресії Сталіна. За словами українських істориків та дослідників, Конквесту вдалось додати «людяності до історії». Він науково дослідив тему штучного голоду в часи, коли доступ до архівів всіляко обмежували, а критикувати радянську владу забороняли. [...]
Коментарі від: Марія Місто: Дніпропетровськ 06.08.2015 07:26
І знову постає питання про МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ НАД КОМУНІСТИЧНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ

2015-07-27

Росія уклала угоду з дияволом і чекає добра (з рос. перекл.)

Росія уклала угоду з дияволом і чекає добра

Росіяни дійсно прекрасно в курсі щодо того, що вони - цілком свідомо - обрали, і далі обирають брехню замість правди. І звичайно що ніякі трибунали, чи щось таке подібне, ніколи з таким вибором людини (людей) нічого поробити не зможуть.

Але в перекладі на грецьку слово брехня (разом з наклепом і ненавистю) буде diabole - диявол.

І коли ми читаємо в [JN 8:44]:

"Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді",

- то ці слова сьогодні звучать так, ніби вони сказані сьогодні, і сказані спеціально для тої російської більшості, яка прекрасно бачить ту величезну, величезну як по суті, по підлості, так і по об'єму брехню, яка щодня, щогодини вивергається з епіцентра московської інфоканалізації.  Далі вона розходиться всюди, зусиллями репітерів, головним чином цілком свідомих, організованих і проплачених украденими в російського народу грошима, які і репродукують це московське брехливе інфолайно всюди навколо.

Зайво запитувати, чи не так, буде чи ні Росії добро від угоди з сатаною - цей сюжет, як підписання, так і наслідків угоди з дияволом, відомий всюди в світі з найдавніших часів. Тому коли є певність щодо того, що вибір російської більшості, хоч звісно не всіх, є брехня, то говорити про це буде цілком коректно. І вибір російською більшістю брехні, це на жаль щира правда.

І от знов старий, як світ, сюжет очікування добра, цією російською більшістю, від угоди з сатаною...

___
Россия заключила сделку с дьяволом и ждет добра

Россияне действительно прекрасно в курсе о том, что они - вполне сознательно - выбрали, и дальше выбирают ложь вместо правды. И конечно что никакие суды, или что-то тому подобное, никогда с таким выбором человека (людей) ничего поделать не смогут.
Но в переводе на греческий слово ложь (вместе с клеветой и ненавистью) будет diabole - дьявол.

И когда мы читаем в [JN 8:44]:

"Ваш отец диавол, и похоти отца вашего вы хотите исполнять. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо правды нет в нем. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи",

- то эти слова сегодня звучат так, будто они сказаны сегодня, и сказанные специально для того русского большинства, которое прекрасно видит ту огромную, огромную как по сути, по подлости, так и по объему ложь, которая ежедневно, ежечасно извергается из эпицентра московской инфоканализации. Далее она расходится повсюду, усилиями репитеров, главным образом вполне сознательных, организованных и проплаченных украденными у русского народа деньгами, которые и репродуцируют это московское лживое инфодерьмо везде вокруг.

Излишне спрашивать, не так ли, будет или нет России добро от сделки с дьяволом - этот сюжет, как подписание, так и последствия сделки с дьяволом, известен всюду в мире с древнейших времен. Поэтому когда есть уверенность относительно того, что выбор русского большинства, хотя, конечно, не всех, есть ложь, то говорить об этом будет вполне корректно. И выбор русским большинством лжи, это к сожалению истинная правда.

И вот снова старый, как мир, сюжет ожидания добра, этим русским большинством, от сделки из дьяволом ...

Було: https://site.ua/ivan.oberemko/434-russkiy-znachit-nahuy/
Ирина Коротыч "Трибунал по МН-17: кто против?"
Вчора о 14:033013995
Когда Россия ртом своего МИДа и других официальных лиц заявила, что она против создания трибунала по сбитому Боингу, я, если честно, сначала решила, что это фейк. Ну не могут же они быть такими дебилами: сначала завалить информационное пространство "альтернативными расследованиями", по результатам которых Россия остаётся вся в белом, чистой, невинной и незапятнанной, а вина совершенно отчётливо ложится на проклятых укро-фашистов - а потом выступить против трибунала? Вы же первыми должны этого трибунала добиваться - надо же завершить процесс и растереть укро-фашистов в порошок!
[...] Основная же масса россиян всё хорошо понимает. Уж чего-чего, а поводов для сомнений в "официальной версии Кремля" современное информационное пространство даёт более чем достаточно. Просто миллионы людей не считают ложь - преступлением.
[...] Так что не тешьте себя иллюзиями на тему "Вот будет трибунал - и они прозреют!". Не считайте миллионы людей дебилами. Они просто выбрали ложь, и с этим никакой трибунал уже ничего не поделает.

2015-07-24

Русский значит наху*

Щоб ми тут в Україні тупо чесали всю Росію під один гребінець, це якраз те,що потрібно Путину і Б., як на мою скромну думку. Це пряме продовження того, що вони роблять в Росії

Було: https://site.ua/ivan.oberemko/434-russkiy-znachit-nahuy/
Иван Оберемко
Русский значит нахуй
21 липня о 19:49331295515
[...] Запомните: русский - значит нахуй. Не потому, что в России нет нормальных людей. Может и наверняка есть, но у нас блядь нет времени проверять эту помойку. Мы не благотворительная организация по реабилитации зерен гречки из бочки с говном. У нас стоят коробки с первоклассными крупами и мешок блядь картошки: у нас есть волонтеры и активисты, которые научились не только разумно тратить миллионы, но и находить их самостоятельно, знать цену деньгам и отвечать за каждую копейку. Берите блядь их, массово.

2015-07-22

Сидя на столбе

Якщо вірити (“A little knowledge is a dangerous thing”) тупій московській брехні щодо претензії Московії на Русь, тоді так, це відповідає дійсності: “Но жизнь Византии была несравненно самобытнее и богаче разнообразием содержания, чем жизнь старой, полудикой и однообразной Руси”
___
Если верить (“A little knowledge is a dangerous thing”) тупой московськой лжи о претензии Московии на Русь, тогда да, ето отвечают действительности: “Но жизнь Византии была несравненно самобытнее и богаче разнообразием содержания, чем жизнь старой, полудикой и однообразной Руси”

Було: http://www.russianweek.ca/articles/our-authors/borodin/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5/comment-page-1/#comment-4119
Саша БОРОДИН Сидя на столбе
Posted on Tuesday, July 21, 2015 - 12:24
Фанатизм – некоторое помешательство,
порожденное неспособностью вместить полноту истины.
Николай Бердяев
Есть такая английская поговорка: “A little knowledge is a dangerous thing”. В самом деле многие поступки людей, в том числе откровенно демонстрационные и даже экстрeмальные, основаны на неполных или ложных знаниях. Некоторые всерьез садятся на диету, полученную в виде каракулей на мятом клочке бумаги от “знакомой подруги”. Часто источником информации о новых товарах и услугах становится не официальная реклама и не публикации специалистов, а слова сослуживца или соседа. Особенно много тумана в том, что имеет отношение к духовной жизни. Помню, как одна туристка из России, между прочим вице-мэр крупного города, отказавшись входить в монреальский собор Notre-Dame, гордо заявила: “Мы – христиане, а не католики какие-нибудь!”
Недавно, перечитывая письма Марины Цветаевой, я натолкнулся на такую фразу: “…наши русские столпники пятьдесят лет подряд неподвижно стояли на деревянном столпе и в конце концов перерастали небо”. Сразу вспомнилась поразившая меня еще в школьные годы картинка из книги европейского путешественника по России с изображением бородатого оборванца, сидящего на вершине вкопанного в землю столба посреди сельской ярмарки. Картинку сопровождал не менее поразительный текст: “Столпники выбирали себе дерево повыше, чтобы издалека было видно, и декларировали свою нравственность вполне по-диогеновски: бросались дерьмом в случайных зрителей”.
Что за дикое поветрие! Откуда оно? [...]

2015-07-14

Головна турбота Москви на українському TV (з рос.перекл.)

Головна турбота Москви на українському TV

Вона, ця турбота, дуже проста і легка для розуміння. Головна турбота Москви на українському TV, це щоб українського TV не було. Щоб справді українського телебачення не було, ось головний предмет московської турботи тут, на українській землі.

Для успішної реалізації задач цієї турботи існує багато різноманітних московських злочинних засобів. Назвемо деякі з них - не намагаючись претендувати на повноту цього переліку, адже крім згаданих далі способів ліквідації українського телебачення, московські холопи застосовують безліч інших способів, які усі годяться для деукраїнізації українських телеканалів.

Вони, ці стандартні московські способи, годяться для цього точно так само, як подібні до них, чи вони ж, годяться для того, щоб хтось не знав правди. Усі способи введення в оману перелічити неможливо - кількість різновидів відхилень від правди безмежна, на відміну від неї одної, і тому професійні московські брехуни для заглушення одної єдиної прикрої для них правди частенько брешуть багато брехонь одночасно. Для простенької ілюстрації брехливої московської пурги згадаймо наприклад розмаїття московських версій загибелі малайзійського лайнера над Донбасом.

Але визначимо спершу, що таке справді українське телебачення. Для цього визначення не треба надто напружуватись, щоб його придумати - всі країни навколо України мають стандартне своє угорське, польське, латиське, естонське, словацьке, литовське, румунське, російське і так далі телебачення.

Суть такого свого для країни телебачення полягає в тому, що при перегляді його програм нема потреби знати жодної з чужих для даного народу мов. В Угорщині достатньо знати угорську мову, в Росії - російську, в Естонії - естонську, і так далі для практично усіх хоч трохи гідних народів світу.

Тому щоб постійно, щодня демонструвати українцям різного роду речі типу приниження українського народу, приниження української держави, що в українського народу гідності нема, що українська мова не потрібна, що лизоблюдна українська держава зайва, хоч і досі дуже запобіглива перед московською бандою убивць, і так далі - московським холуям на українській землі достатньо зробити так, щоб українці не мали змоги дивитись "українське" телебачення, не знаючи російської мови.

Для цього усі скільки-небудь привабливі передачі на українських загальнонаціональних каналах переводяться - вже давно переведені - на російську мову, а в решту передачах застосовується двомовність. В усіх же діалогах - видно такі умови участі в "українських" телепрограмах, які не з самого початку ведуться тільки російською мовою - при першому ж слові когось російською практично усі само собою починають говорити російською.

В більшості ж випадків, коли української мови уникнути наразі не виходить, холопські українські телеканали прикладають усі зусилля для того, щоб будь-як принизити, чи спотворити, чи спримітизувати величезне багатство української мови. Для цього їхні московські хазяї (ну не самі ж холопи) придумують для них різноманітні методи, головний із засобів для яких, це запрошення на роботу на українське телебачення якомога більше безграмотних, інтелектуально неповноцінних російськомовних людей, які або взагалі не здатні оволодіти українською мовою, і тому ведуть передачі російською, або трохи володіють українською як чужою мовою - і відповідно її використовують, в кращому разі з дуже обмеженою грамотністю, демонструючи Україні таким примітивним чином непотрібність української мови.

Окрім конкретних дій для нищення української мови на українському телебаченні, існує - хоч і постійно змінне, оскільки одна брехня довго існувати не може - так би мовити "ідеологічне" обгрунтування для ліквідації всього українського на українському телебаченні. Для цього використовується різноманітна брехлива аргументація - така сама різноманітна, яка тільки може бути різноманітною брехня навколо правди. Останнім часом це наприклад просто таки ідіотська брехня про те, що наявність в Україні хоч одного справді українського загальнонаціонального телеканалу ображатиме почуття російськомовних громадян України.

Не беруся оцінювати виконавські ролі, які відіграють в цьому абсолютно протиприродному, відсутньому в будь-якій з країн світу, геноцидно зловорожому до українського народу процесі винищення української мови на українському телебаченні, ті чи інші причетні українські установи, органи, організації та інституції й окремі люди. Про очевидність керівної ролі в цьому процесі установ, органів, організацій та інституцій московської банди убивць, збагачених кількасотрічним досвідом русифікації, не варто і згадувати, чи не так. Але в прямій причетності до нього Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення навряд чи може бути навіть і найменший сумнів:
"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень щодо аудіовізуальних ЗМІ. [...]" http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada.html

Члени Національної ради:
АРТЕМЕНКО Юрій Анатолійович (Голова Національної ради),
ГЕРАСИМ'ЮК Ольга Володимирівна (Перший заступник голови Національної ради,
ШВЕРК Григорій Аронович (Заступник голови Національної ради),
КОТЕНКО Катерина Сергіївна (Відповідальний секретар Національної ради),
ІЛЬЯШЕНКО Олександр Борисович (Член Національної ради),
СЕВРЮКОВ Владислав Володимирович (Член Національної ради),
ЧЕРНИШ Олег Миколайович (Член Національної ради)

Було: http://zaxid.net/news/showNews.do?dvomovnist_yak_hvoroba&objectId=1357078
Двомовність як хвороба
Професор Колумбійського університету називає українську мовну ситуацію «мовною шизофренією»
[...] нас десятиліттями поділяє масова, інституціялізована, узаконена й підтримувана олігархічною «українською державою» дискримінація величезної більшости українців за мовною ознакою. Демократичну, вільну европейську Україну годі збудувати на несправедливості, дискримінації і фіктивній свідомості, яку нам насаджують. Це дуже добре знають в Кремлі і, подібно, не знають чи ж не хочуть знати на Печерських пагорбах Києва.

___
Главная забота Москвы на украинском TV

Она, эта забота, очень проста и легка для понимания. Главная забота Москвы на украинском TV, это чтобы украинского TV не было. Чтобы действительно украинского телевидения не было, вот главный предмет московской заботы здесь, на украинской земле.

Для успешной реализации задач этой заботы существует много различных московских преступных средств. Назовем некоторые из них - не пытаясь претендовать на полноту этого перечня, ведь кроме упомянутых далее способов ликвидации украинского телевидения, московские холопы применяют множество других способов, которые все годятся для деукраинизации украинских телеканалов.

Они, эти стандартные московские способы, годятся для этого точно так же, как подобные, или они же, годятся для того, чтобы кто-то не знал правды. Все способы введения в заблуждение перечислить невозможно - количество разновидностей отклонений от правды безгранична, в отличие от нее одной, и поэтому профессиональные московские лжецы для подавления одной единственной неприятной для них правды частенько лгут много разной лжи одновременно. Для простенькой иллюстрации лживой московской пурги вспомним например разнообразие московских версий гибели малайзийского лайнера над Донбассом.

Но определим сначала, что такое действительно украинское телевидение. Для этого определения не нужно слишком напрягаться, чтобы его придумать - все страны вокруг Украины имеют стандартное свое венгерское, польское, латышское, эстонское, словацкое, литовское, румынское, российское и т.д. телевидение.

Суть такого своего для страны телевидения заключается в том, что при просмотре его программ нет необходимости знать ни одного из чужих для данного народа языков. В Венгрии достаточно знать венгерский язык, в России - русский, в Эстонии - эстонский, и так далее для практически всех мало-мальски достойных народов мира.

Поэтому чтобы постоянно, ежедневно демонстрировать украинцам разного рода вещи типа унижения украинского народа, унижения украинского государства, что в украинского народа достоинства нет, что украинский язык не нужен, что лизоблюдное украинское государство излишнее, хотя и до сих пор очень заискивающее перед московской бандой убийц, и так далее - московским холуям на украинской земле достаточно сделать так, чтобы украинцы не могли смотреть "украинское" телевидение, не зная русского языка.

Для этого все сколько-нибудь привлекательные передачи на украинских общенациональных каналах переводятся - уже давно переведены - на русский язык, а в остальное передачах применяется двуязычие. Во всех же диалогах - видно такие условия участия в "украинских" телепрограммах, что не с самого начала ведутся только на русском языке - при первом же слове кого-то на русском практически все само собой начинают говорить по-русски.

В большинстве же случаев, когда украинского языка избежать пока не получается, холопские украинские телеканалы прикладывают все усилия для того, чтобы как-нибудь унизить, или исказить, или примитизировать огромное богатство украинского языка. Для этого их московские хозяева (ну не сами же холопы) придумывают для них различные методы, главное из средств для которых, это приглашение на работу на украинское телевидение как можно больше безграмотных, интеллектуально неполноценных русскоязычных людей, которые или вообще не способны овладеть украинским языком, и поэтому ведут передачи на русском, или немного владеют украинским как чужим языком - и соответственно его используют, в лучшем случае, с очень ограниченной грамотностью, демонстрируя Украине таким примитивным образом ненадобность украинского языка.

Кроме конкретных действий для уничтожения украинского языка на украинском телевидении, существует - хотя и постоянно меняющееся, поскольку одна ложь долго существовать не может - так сказать "идеологическое" обоснование для ликвидации всего украинского на украинском телевидении. Для этого используется разнообразная лживая аргументация - такая же разнообразная, какая только может быть разнообразной ложь вокруг правды. В последнее время это например просто таки идиотская ложь о том, что наличие в Украине хоть одного действительно украинского общенационального телеканала оскорбляет чувства русскоязычных граждан Украины.

Не берусь оценивать исполнительские роли, которые играют в этом абсолютно противоестественном, отсутствующем в любой из стран мира, геноцидно вражеском по отношению к украинскому народу процессе уничтожения украинского языка на украинском телевидении, те или иные причастные украинские учреждения, органы, организации, институты и отдельные люди. Об очевидности руководящей роли в этом процессе учреждений, органов, организаций и институтов московской банды убийц, обогащенных многовековым опытом русификации, не стоит и вспоминать, не так ли. Но относительно прямой причастности к нему Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вряд ли может быть даже и малейшее сомнение:
"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий по аудиовизуальных СМИ. [...]" http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada.html

Члены Национального совета:
Артеменко Юрий Анатольевич (Председатель Национального совета),
Герасимюк Ольга Владимировна (Первый заместитель председателя Национального совета,
Шверк Григорий Аронович (Заместитель председателя Национального совета),
Котенко Екатерина Сергеевна (Ответственный секретарь Национального совета),
Ильяшенко Александр Борисович (член Национального совета),
Севрюков Владислав Владимирович (Член Национального совета),
Черниш Олег Николаевич (Член Национального совета)

Було: http://zaxid.net/news/showNews.do?dvomovnist_yak_hvoroba&objectId=1357078
Двуязычие как болезнь
Профессор Колумбийского университета называет украинскую языковую ситуацию «языковой шизофренией»
[...] Нас десятилетиями разделяет массовая институциализированная, узаконеная и поддерживаемая олигархическим «украинским государством» дискриминация огромного большинства украинцев по языковому признаку. Демократическую, свободную европейскую Украину невозможно построить на несправедливости, дискриминации и фиктивном сознании, которое нам насаждают. Это очень хорошо знают в Кремле и, подобно, не знают или же не хотят знать на Печерских холмах Киева.

2015-07-13

Пояснення про Розетку

Пояснення про Розетку

Це не єдине пояснення відсутності української версії сайту розетки: "що керівництво - українофоби." І не головне, що важливо для того, щоб схиляти розетку та інші проекти з подібною орієнтацією до того, щоб вони таки спромоглись зробити українську версію сайту.
Головне пояснення цього, і найточніше при тому, це насправді ну дуже для розетки небажане пояснення, а саме що в розетці не вистачає інтелекту.
Що ж до українофобії, яка є тільки наслідком дурості розетки, то якщо обурюватись виявленою нею українофобією, то це для українофоба буде як нагорода - як прославлення "героїчності" їхніх зусиль перед іншими українофобами та насамперед перед їхніми московськими хазяями, вислужитись перед якими, це сенс "життя" московського холуя. І як свідчення успішності того, для чого дурнуваті українофоби демонструють свою українофобію: "во как хахлов дастало".
І що цікаво, і досить таки очевидно, що це правдиве, первинне пояснення відсутності української версії сайту розетки через нестачу інтелекту в розетці, воно найбільш дошкульно для розетки нищить її величезну рекламну кампанію й відвертає від розетки бажання в ній купувати. Тому саме якраз цього пояснення, як на мою скромну думку, і слід притримуватись всюди при коментуванні відсутності української версії розетки.


Було: https://www.facebook.com/groups/i.tak.poymut/permalink/892380857517984/
Olexandr Franchuk 7 липня о 10:02
Бідна, нещасна "Розетка".
Так, Розетка зараз урочисто і з розмахом святкує десять років своєї успішної діяльності і реклама Розетки лізе в очі на кожному кроці в інтернеті, але це зовсім не заважає Розетці говорити Вам саме якраз це, якщо Ви звернетесь до них із запитанням, чому вони не роблять української версії свого сайту?
У відповідь, якщо Вам вдасться цієї відповіді добитись, Ви почуєте щось на зразок: ой, ми над цим працюємо, але на превеликий жаль усього не вистачає - ресурсів, кадрів, грошей і такого іншого. Коротше, бідні ми і нещасні, хоч дуже, дуже, палко і з превеликим бажанням постійно думаємо над тим, як, ну як же це добитись зрештою цієї нашої недосяжної мрії, а саме такого сайту, яким могли б користуватись люди в Україні також з використанням своєї рідної української мови, а не тільки мови країни, яка напала на Україну.
Бідна, нещасна, брехлива Розетка.

Святослав Літинський 7 липня о 10:20 Наскільки я знаю власник розетки Чечоткін сказав що не будуть вводити українську версію. Поставивши таким чином крапку

Olexandr Franchuk  7 липня о 10:24 колись так, але нещодавно я десь бачив саме таке, що вони працюють над українською версією сайту

Olexandr Franchuk 7 липня о 10:35  безкарність Розетки провокує інших ігнорувати українську мову

Olexandr Franchuk 7 липня о 12:00 "недавно було оголошено що української не буде"? тоді це десь можна побачити? покажіть де будь ласка

Святослав Літинський 7 липня о 12:00  Роман Матис - від тебе була ця інформація ?

Роман Матис 7 липня о 12:01 Так, в групі недавно, тижня два тому хтось публікував знімок відповіді на звернення, що укр. версія не планується

Olexandr Franchuk 7 липня о 12:21 Якщо справді є така заява і українська офіційно Розеткою не планується, то наслідки безкарності цієї наглості демонстративності плювання в бік української мови досить таки очевидні, адже Розетка вже давно одне з найуспішніших підприємств України

Роман Матис 7 липня о 12:24 ВОни в суді довели що юридична особа не відповідає за сайт, типу це не їхнє. Слвовм якщо не дай бог вас током лупне придбаний прилад, то відповідь буде така сама і відповідальність перекинуть на фантомного підприємця від чийого імені вам виписано чек.

Olexandr Franchuk 8 липня о 9:56 он що, наше законодавство дозволяє таке? але ж сьогодні Верховна Рада наповнена ніби як патріотами, і отже це можливо нарешті так влаштувати законодавство, щоб московські холуї на чолі розетки не могли ним прикривати цей пілотний проект, приклад для наслідування для інших московських холопів, такого відвертого прислужування московській банді убивць прямо тут в Україні.

Petr Vasyanovich 8 липня о 12:59 так і prom.ua таке саме

Olexandr Franchuk 8 липня о 16:06 prom.ua і багато інших, вже встигли вслід за розеткою, а буде ще більше, якщо розеткине лишиться зверху

Роман Матис 8 липня о 16:09 З пром.уа була весела ситуація. Керівник проекту пром.уа "умнічав" щось про роботу державних органів, про те що "хто так працює", а йому в коментарях хтось написав: И это розсказывает человек, которий не в состоянии сделать украинский язык у себя на сайте. smile emoticon

Olexandr Franchuk 8 липня о 16:38 то явна ознака відсутності розуму, безперечно - але щоб це розуміти, потрібен розум, якого у Чечоткіна на жаль нема frown emoticon

Mykhaylo Levada 8 липня о 20:23 Та покладіть ви на ту рузєтку! Краще рекламуйте достойніші інтернет - магазини. У Львові, наприулад, це http://alcomp.net.ua/ . Дешевше, швидше, надійніше і некацапомовно. В додачу хлопці зберуть забезплатно вам компа. Є й інші приклади - поширюйте їх і тоді розєтка обкакається
Интернет магазин
Інтернет магазин комп'ютерної техніки та комплектуючих - Монітори, принтери, ноутбуки,...
alcomp.net.ua

Tanya Klymenko 8 липня о 20:46 Олександр Спрягайло, в цій групі повно твоїх однодумців smile emoticon

Сергій Бабич 8 липня о 20:52 інтернет магазинів валом , кому потрібна "розетка"??

Василь Радько 8 липня о 21:01 Святослав Літинський-Чечоткін - з МНС??? "Дорога родина"?

Святослав Літинський 8 липня о 21:44 Не знаю чи то той

Andriy Chikalo 8 липня о 22:06 Ну, я вже кілька довгих років в них нічого не купую. А купую я багато...

Юрко Антоняк 8 липня о 22:07 Що може бути простіше, ніж не купувати товари в мережах, які ігнорують державну мову? Я не купую і Вам не раджу! smile emoticon

Olexandr Franchuk 9 липня о 10:57 щойно задав розетці питання, у них є на сайті розділ "Вопросы и ответы" http://rozetka.com.ua/faq/:
"це правда, що українська мова відсутня на сайті розетки через нестачу в розетці потрібних для цього ресурсів, насамперед інтелектуальних?"
- цікаво, чи зможе розетка відповісти. Якщо відповідь на моє питання ствердна, тобто так, розетці не вистачає інтелекту, то розетка на це питання відповісти не зможе smile emoticon

Olexandr Franchuk 9 липня о 14:59
sales@rozetka.com.ua
Today at 11:18 AM
To olexandr@
Доброго дня, шановний Клієнт!
Дійсно, на разі україномовна версія сайту відсутня. В даний момент, сайт знаходиться на стадії перекладу на державну мову.
Ми розуміємо що це може викликати для Вас деякі незручності. Будь ласка, очікуйте, невдовзі сайт буде мати україномовну версію.
Просимо вибачення за доставлені Вам незручності.
Сподіваємося на Ваше розуміння.
Завжди раді допомогти Вам!
[...]
E-Mail: olexandr@
Текст вопроса:
це правда, що українська мова відсутня на сайті розетки через нестачу в розетці потрібних для цього ресурсів, насамперед інтелектуальних?

Іван Криниця 9 липня о 14:55 Аукро відмовилася від української після прийняття каки.

Роман Матис 9 липня о 14:57 О, знов обіцянки smile emoticon "Ішов третій рік" ...

Святослав Літинський 9 липня о 14:58 Та вони брешуть. Нічого не ведеться в них.

Роман Матис 9 липня о 14:59 Швидше всього, рекоментдую у відповідь так і писати

Олександр Спрягайло 9 липня о 19:40 Учора написав на "розетку" листа з претензією на відсутність української версії сайту. Сьогодні отримав відповідь менеджера по роботі з клієнтами: "Доброго дня, шановний Олександр! Дійсно, на разі україномовна версія сайту відсутня. В даний момент, сайт знаходиться на стадії перекладу на державну мову. Ми розуміємо що це може викликати для Вас деякі незручності. Будь ласка, очікуйте, невдовзі сайт буде мати україномовну версію.
Просимо вибачення за доставлені Вам незручності. Сподіваємося на Ваше розуміння". Але скільки триватиме те "невдовзі" - будемо бачити

Ollaa Semenuk 10 липня о 10:46 Aukro, PromUa це ж майданчики польської Alegro. Кругом сайти ведуться мовою тієї країни де здійснюють свою діяльність, виключення є лише Україна. Може спробувати краще до Alegro якось звернутись з цим питанням?

Іван Півторак 10 липня о 12:30 Я бойкотуватиму розетку доти, доки вона не українізується.

Roman Slaschov 10 липня о 19:02 Сьогодні звернувся до Розетки з побажанням бачити магазин з українським інтерфейсом.
Відповіли, що:
"В даний момент, сайт знаходиться на стадії перекладу на державну мову.
Будь ласка, очікуйте, невдовзі сайт буде мати україномовну версію."
З нетерпінням чекаємо)

Святослав Літинський 10 липня о 19:34 smile emoticon спитайтеся коли? Чи до кінця року чи жо кінця жемятиліття?

Ollaa Semenuk 11 липня о 11:42 та в них там автовідповідач стоїть - всім однакові відповіді дають, на мій лист з пропозицією перекладу їхнього сайту на волонтерських умовах дали точно таку саму відповідь як вище всім хто дописував на їхній email

Bogdan Boryslavskyi 11 липня о 13:10 Мені декілька разів вони відповідали на це запитання. І єдина відповідь що їм дуже складно це зробити, особливо технічно. Зважаючи на те що я програміст, можу сказати що вони страшно брешуть, враховуючи скільки людей працюють над розробкою і обслуговуванням сайту. Особисто я бачу єдине пояснення цьому, це то що керівництво - українофоби.

Ollaa Semenuk 11 липня о 13:25 Знайшли сторінку міжнародної групи Alegro, яка веде в Україні свої Aukro, PromUa та інші майданчики російською. Спробуємо до них написати і підтримайте моє звернення там https://www.facebook.com/AllegroUA
Allegro Group Ukraine


Еще раз о вооруженной выходке ПС в Мукачево.

може тому сьогодні ПС в Росії єдина страшилка, що вона москві потрібна саме якраз така, яка в потрібний момент дасть потрібну картинку для московських змі? Ну як до цього це робив Тягнибок.
___
может потому сегодня ПС в России единственная страшилка, что она что москве нужна именно как раз такая, которая в нужный момент даст нужную картинку для московских сми? Ну как до этого это делал Тягнибок.

Було: http://oleg-leusenko.livejournal.com/2780605.html
Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,     2015-07-12 14:07:00
Еще раз о вооруженной выходке ПС в Мукачево.
Давайте без эмоций и паники. Распутать мукачевский клубок, в который парно вписался инцидент с янтарными барыгами в одном посте сложно. Попытаюсь тезисно и по простому. Пишу, основываясь на том, о чем знаю доподлинно с вкраплением возможных версий:
Для начала разберемся с понятными для всех константами: За что стоял Майдан? За Украину, евроценности и ЗАКОН.
Каковы цели Кремля? Уничтожение нашей страны или подчинение ее Мордору. Какое оружие осталось у кремлевского рейха против нас? СМИ, проекты майдан-3_4_5.., недоверие к законноизбранной власти, черный пиар перед Западом и общий хаос в обществе. [...]
Anonymous 12 липня 2015, 12:18:39 UTC
Ваш названный враг № 1 привык вести бизнес агрессивным методом, нахрапом. И я таки считаю, что он работает в тесной связке с Лубянкой. После громогласных заявлений в сторону пахана кремлевской братвы он до сих пор жив, не утонул в чайной ложке, не подскользнулся на скользком паркете и не свернул шею и т.д. Кроме этого, ответьте себе на вопрос, почему только ПС стал страшилкой в руссосми? Для нагнетания информационной обстановки и оболванивания ваты нужен враг и почему этим врагом стал ПС, а не другие батальоны, которые может быть даже поболее националистичны.

2015-07-06

Шустер LIVE: Юлія Тимошенко розповіла [...]

Тимошенко вже давно показала себе в ділі, безліч разів. І практично завжди це були деструктивні, дестабілізаційні - чи просто паскудні діла. Чим же, цікаво, мотивує Шустер, хоч самому собі, таке відверте всіма його силами "витаскування" цієї затхлої персони з політичного потойбіччя сюди знов до живих людей?

Було: https://www.facebook.com/shusterlive/posts/10152979233701009?comment_id=10152979426246009&notif_t=like
Шустер LIVE 3 липня о 21:48
Народний депутат України, лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла [...]

Gannoshina Lyudmila 3 липня о 22:24
А Юля на рейтинги працює і працює .... Неможливо вже слухати іі ахінею
Відповіді:
Тетяна Гаєвська 3 липня о 22:28
А рейтинг все знижується....
Тамара Пашко 3 липня о 23:59
ахинея не ахинея, но норму на газ для квартир снизили благодаря ей
Denis Klyuchnikov 4 липня о 7:49
Конечно только благодаря ей)), а то что она "мать" всех муток-схем с газом это Вы помните?!
Lida Elizeva 4 липня о 11:27
Денис, иди за зарплатой! Ты сколько уже за критику Юли подзаработал?
Denis Klyuchnikov 4 липня о 11:34
Я бы с удовольствием, скажите куда!!!
Olena Sunny 5 липня  1:19
Если бы не юля, нас бы и дальше имели как рабов тупых
Olexandr Franchuk 6 липня  13:19
Якби замість Януковича була Юля, ми б уже були рабами тупими Путина

Oleg Gryaznov 3 липня о 22:18
Януковича выбрали не потому что он был лучше, а потому что, "лишь бы не Вона" Янукович в Ростове, ВОНА коли вже згине из страны?
Відповіді:
Олег Ільків 3 липня о 23:25
Януковича выбрали люди тугодумы на Востоке при поддержке олигархов таких как Ахметов и на Западной Украине противсехи - теперь что имеем ? противсехи хоронят своих сыновей а люди на Востоке умирают 'Бог дал выбор выбрали убийцу который террроризировал Донбасс в 90 х , теперь пожинают последствия
Lida Elizeva 4 липня о 11:29
Олег Грязнов, фамилия у тебя грязная и отражает твоё нутро.
Cheshu Repu Ё, 4 липня о 16:35
сбежались надёжи наци отметиться
Olena Sunny 5 липня  1:20
Только после тебя
Olexandr Franchuk 6 липня  12:20
Янукович не справився з завданням Путина. Юля справилась би.

2015-07-01

Борис Колесников: Гондурас обошел Украину

Без головного факту нашого часу, тобто без нападу Росії на Україну, шановні міркування Колесникова не варті навіть папірчика, на якому були написані. А в гондурасному тексті його статті, про цей милий московським холуям факт жодного, повторюю _жодного_ слова.
І це навіть коли не звертати увагу на пряму брехню типу: "два года правления "демократической" коалиции".
Совість, хоч трішки, треба мати, шановний Колесников.

Було: https://www.facebook.com/kolesnikovofficial/photos/a.1450259548558818.1073741835.1449917058593067/1532113163706789/?type=1
Борис Колесников поширив посилання. 16 червня о 18:31 ·
http://www.segodnya.ua/opinion/kolesnikovcolumn/gonduras-oboshel-ukrainu-624357.html
Гондурас обошел Украину
Факты:[1] В 2014 г. ВВП Украины в долларах на душу составил 3054 дол./чел. При среднегодовом курсе 21,7 грн/дол в 2015 г. ВВП на душу населения...

2015-06-30

РОССИЯ НАКАНУНЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКИ СО ЗЛОМ

"Силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину" - це очевидно автор звертається до кожного, з закликом прибити світове брехло номер один - Путина. Адже в світі нема нікого, хто б хоч трохи наблизився до цього чемпіона світу всіх часів і всіх народів по брехні. Автору респект :-) Хоч правильніше звісно буде суд і вирок.
___
"Силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину" - это очевидно автор обращается к каждому, с призывом прибить мировое брехло номер один - Путина. Ведь в мире нет никого, кто бы хоть немного приблизился к этому чемпиону мира всех времен и всех народов по лжи. Автору респект :-) Хотя правильнее конечно будет суд и приговор.

Було: http://maxpark.com/community/129/content/3549843
РОССИЯ НАКАНУНЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКИ СО ЗЛОМ
Автор: RUSSKIY_MALCHIK |  Дата: 30 Июнь 2015
[...] Запомни внимательно,
Силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину

Ничьякамисячна....

Сьогодні Путин сказав, що російських військ н Донбасі нема, і тому для тупих московських холопів їх там нема. А завтра Путін признається, що брехав і зніме фільм про давно спланований російський напад на Донбас, і тупі московські холопи проковтнуть вчорашню брехню про відсутність рос. військ з такою ж самою радістю, як проковтнули аналогічну кримську брехню - і як заковтують будь-яке інше московське брехливе інформаційне лайно. Така природа московського холуя, глитати інфолайно, що поробиш.
___
Сегодня Путин сказал, что российских войск на Донбассе нету, и поэтому для тупых московских холопов их там нет. А завтра Путин признается, что лгал и снимет фильм о давно спланированном российском нападении на Донбасс, и тупые московские холопы проглотят вчерашнюю ложь об отсутствии рус. войск с такой же радостью, как проглотили аналогичную крымскую ложь - и как заглатывают любое другое московское лживое информационное дерьмо. Такова природа московского холуя, глотать инфодерьмо, что поделаешь.

Було: http://maxpark.com/community/129/content/3540846
Ничьякамисячна....
Lesik Machynsky перепечатал из youtu.be 25 июня 2015, 12:57
Оперный певец из Парижа воюет на Донбассе в рядах ДУК Правый Сектор
Оперный певец из Парижа Василий Слипак стал добровольцем на Донбассе. Он воюет в составе 7-го отдельного батальона ДУК [...]
Елена Олешкевич # ответила на комментарий Lesik Machynsky 26 июня 2015, 01:22
Лесик, сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько ни кричи "Расиянапала!", российских войск на Украине не появится. [...]

2015-06-24

Яку книгу варто всім прочитати?

Яку книгу варто всім прочитати?

Зараз всім потрібно, життєво необхідно ясно бачити фундаментальні основи, підстави - ґрунт, на якому сьогодні стоїть життя в Україні. Це те, що - незалежно від бажання чи небажання - торкається нас усіх: "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам"
PDF тут: https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
EPUB: https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alT0xMOTJKUFNEMzA&authuser=0
переклад на російську:
PDF: https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alcm9uYUJrQkhvRWs&authuser=0
EPUB: https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alMDdqUWRReHRZaGM&authuser=0

Було: Anatolij Vlasjuk 11 травня
https://www.facebook.com/groups/861042000584000/909276692427197/?comment_id=930812276940305&notif_t=like
Як ви вважаєте, яку одну книгу українського автора варто всім прочитати?

2015-05-07

Російський стандарт туалету (з рос. перекл.)

Російський стандарт туалету


На ruinformer.com нещодавно (4 травня 2015) опубліковали новину: "Положение в севастопольской медицине: "Всё стало в тыщу раз хуже, чем при этой проклятой Украине"" (http://ruinformer.com/page/polozhenie-v-sevastopolskoj-medicine-vsjo-stalo-v-tyshhu-raz-huzhe-chem-pri-etoj-prokljatoj-ukraine)

Серед коментарів від мешканців Севастополя до цієї новини були невдоволені коменти, у тому числі проілюстровані фотографіями, щодо змін останнім часом стану та доступності туалетів в севастопольських поліклініках.

Ті коментарі і сьогодні (7 травня 2015) можна там побачити - очевидно через те, що палке бажання жителів Севастополя користуватися в поліклініках більш-менш цивілізованими туалетами наразі все ще значно переважає російське правило "нє винасіть сор із ізби".

Однак модератори цього ресурсу розцінили коментар, в якому була згадка про допустимість сьогодні в Севастополі таких туалетів, які починають бути влаштовані згідно їх російського стандарту, як намагання перейти через "порєбрік" дозволеного.

Схоже потенціал тематики швидкого переходу севастопольських поліклінік на російський стандарт туалету розповсюджується далеко не тільки на місцевий севастопольський контекст, раз модератори ruinformer.com моментально видалили здавалося б ну зовсім безневинну репліку, і то зовсім не на ненависній українській мові, а цілком російською:
"Правильно, есть ведь такое понятие: "российский стандарт туалета", почему ето в теперь вроде как российском Севастополе должен бить другой стандарт?"

Тому модераторів ruinformer.com не так вже й важко зрозуміти. Адже навряд чи знайдеться хтось хоч один, не тільки серед модераторів, хто би, будучи знайомим з російськими, тобто з підконтрольними московській банді убивць реаліями, не відчував, що дух російського стандарту туалету безпосередньо стосується далеко не тільки власне туалетів, і то далеко не тільки в севастопольських поліклініках. 

Насправді "дух російського стандарту туалету", в підконтрольній Москві зоні, означає саму основу, стержень і фундамент всюди впроваджуваних московською бандою убивць людських взаємин.

Зауважимо при цьому, наскільки круто змінюється значення багатьох слів, коли вони вживаються в московському контексті. Слово "зона" наприклад, починає так розпиратися його московським значенням з колючим дротом, що інші значення цього слова, основні всюди в немосковській зоні, витісняються десь далеко на малозначиму периферію його сприйняття. Дух російського стандарту туалету віддзеркалює сприйняття цього та багатьох інших слів.

Сприйняття російського стандарту туалету, як свого власного рідного стандарту, це як та обов'язкова московська скалка в очах, як те зле чаклунство, коли весна і все таке інше із серця виймається, а зима люта туди вкладається. Ну щоб бачити і розуміти все як воно є, але оцінювати його по-іншому, по московському.

Тому без російського стандарту туалету, у тому числі в його безпосередньому предметному розумінні, московська пропаганда, тобто московська інфоканалізація, наповнена тим брехливим інфолайном, без постійного уживання якого ніхто в Криму не міг би мати навіть і найменшого бажання бути в московській зоні, просто неможлива.

Отже не загострюйте увагу на російському стандарті туалету, шановні севастопольці. Він же всюди там у вас зовсім не якась незначна дрібничка - він справжній, реальний, непідробний, величний московський символ. Ну і гарантія вашого бажання бути під московською рукою. Намагаючись же ним скористатися, стримуйтесь і терпіть.

___

Русский стандарт туалета


На ruinformer.com недавно (4 мая 2015) опубликовали новость: "Положение в севастопольской медицине: "Всё стало в тыщу раз хуже, чем при этой проклятой Украине"" (http://ruinformer.com/page/polozhenie-v-sevastopolskoj-medicine-vsjo-stalo-v-tyshhu-raz-huzhe-chem-pri-etoj-prokljatoj-ukraine)

Среди комментариев от жителей Севастополя к этой новости были неудовлетворенные комментарии, в том числе проиллюстрированные фотографиями, об изменениях в последнее время состояния и доступности туалетов в севастопольских поликлиниках.

Те комментарии и сегодня (7 мая 2015 г.) можно там увидеть - очевидно из-за того, что страстное желание жителей Севастополя пользоваться в поликлиниках более или менее цивилизованными туалетами пока все еще значительно превосходит русское правило "не вынасить сор из избы".

Однако модераторы этого ресурса расценили комментарий, в котором было упоминание о допустимости сегодня в Севастополе таких туалетов, которые начинают быть устроены согласно их российского стандарта, как попытку перехода через "поребрик" дозволенного.

Похоже потенциал тематики быстрого перехода севастопольских поликлиник на российский стандарт туалета распространяется далеко не только на местный севастопольский контекст, раз модераторы ruinformer.com моментально удалили казалось бы ну совсем невинную реплику, и то совсем не на ненавистном украинском языке, а вполне по-русски:
"Правильно, есть ведь такое понятие: "российский стандарт туалета", почему ето в теперь вроде как российском Севастополе должен бить другой стандарт?"

Поэтому модераторов ruinformer.com не так уж трудно понять. Ведь вряд ли найдется кто-то хоть один, не только среди модераторов, кто бы, будучи знакомым с российскими, то есть с подконтрольными московской банде убийц реалиями, не чувствовал, что дух русского стандарта туалета непосредственно касается далеко не только собственно туалетов, и то далеко не только в севастопольских поликлиниках.

На самом деле "дух российского стандарта туалета", в подконтрольной Москве зоне, означает саму основу, стержень и фундамент везде внедряемых московской бандой убийц человеческих взаимоотношений.

Заметим при этом, насколько круто меняется значение многих слов, когда они употребляются в московском контексте. Слово "зона" например, начинает так распираться его московским значением с колючей проволокой, что другие значения этого слова, основные везде в немосковская зоне, вытесняются далеко на малозначимую периферию его восприятия. Дух российского стандарта туалета искривляет восприятие этого и многих других слов.

Восприятие российского стандарта туалета, как своего собственного родного стандарта, это как та обязательная московская скалка в глазах, как то злое колдовство, когда весна и все такое из сердца вынимается, а зима лютая туда укладывается. Ну чтобы видеть и понимать все как оно есть, но оценивать его по-другому, по московскому.

Поэтому без российского стандарта туалета, в том числе в его непосредственном предметном смысле, московская пропаганда, то есть московская инфоканализация, наполненная тем лживым инфодерьмом, без постоянного употребления которого никто в Крыму не мог бы иметь даже малейшего желания быть в московской зоне, просто невозможна.

Так что не заостряйте внимание на российском стандарте туалета, уважаемые севастопольцы. Он же везде там у вас вовсе не какая-то незначительная мелочь - он настоящий, реальный, неподдельный, величественный московский символ. Ну и гарантия вашего желания быть под московской рукой. Пытаясь же им воспользоваться, сдерживайтесь и терпите.

2015-05-06

ЕВРЕЙСКАЯ ЦЕНА ПОБЕДЫ

Для того, щоб не сталось нового Холокосту, необхідно знати його справжню причину. І вона, причина, є - вона така сама реальна, як і сам Холокост. І найгіршою ознакою наближення нового Холокосту, досить таки очевидно, є "робота" тих сил, які намагаються приховати справжню причину Холокосту.
(Див. статтю "Причина Холокосту" в кн.  "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам"
UPolitology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
UPolitology.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alT0xMOTJKUFNEMzA&authuser=0
)
___
Для того, чтобы не произошло нового Холокоста, необходимо знать его истинную причину. И она, причина, есть - она такая же реальная, как и сам Холокост. И наихудшим признаком приближения нового Холокоста, довольно таки очевидно, есть"работа" тех сил, которые пытаются скрыть истинную причину Холокоста.
(См. Статью "Причина Холокоста" в кн. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам"
UPolitologyR.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alcm9uYUJrQkhvRWs&authuser=0
UPolitologyR.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alMDdqUWRReHRZaGM&authuser=0
)

Було: http://www.russianweek.ca/useful-information/united-world/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
ЕВРЕЙСКАЯ ЦЕНА ПОБЕДЫ
Posted on May 5, 2015 in Единый мир   
Жернова самой чудовищной из войн растерзали еврейский народ. И все же главный ее урок нам еще предстоит выучить.
На 40-летие Победы я впервые увидел деда со всеми орденами. Он был танкистом, пережил тяжелое ранение, но мало рассказывал о войне. Другой дед тоже воевал, но его я совсем не помню. А тот московский день, с каким-то особенным вечерним салютом, навсегда врезался мне в память.
Прошло тридцать лет. Мы живем в другом мире, в совсем иной эпохе. Страшная черная туча, погубившая десятки миллионов жизней и столь свирепо обошедшаяся с нашим народом, давно уплыла в сторону. Но почему она отказывается уходить за горизонт? И почему сегодня ее тень как будто снова начинает подкрадываться к нам?
Что ни говори, месяц май несет для евреев особый смысл. Волей судьбы независимость Израиля тоже была провозглашена в мае, став прямым следствием испытанных миром потрясений. И пускай еврейский календарь не совпадает с григорианским, с тех пор весна и для Израиля стала вечным напоминанием о цене свободы.
Весной, помимо Дня независимости, здесь отмечают День Катастрофы, День памяти павших в последующих войнах и терактах, а также День победы, который стал официальным праздником, благодаря большой волне русскоязычных репатриантов. Три года назад на побережье Средиземного моря в Нетании открылся мемориальный комплекс в честь победы Красной армии над нацистской Германией.
И все-таки, можем ли мы быть уверены в том, что трагедия не повторится? Современный мир снова лихорадит, глобальные конфликты разгораются всё сильнее, и мы не просто по опыту знаем, а нутром, памятью предков чувствуем, что это не сулит нам ничего хорошего.
Даже израильтяне, выросшие и всю жизнь прожившие в своей стране, слышат отзвуки перемен. В последнем опросе Фонда помощи жертвам Холокоста 46% респондентов признались, что считают вполне вероятным повторение Катастрофы. Годовой рост пессимизма составил целых 5%.
Тем временем, по данным Центра Кантора, за прошлый год количество антисемитских акций и выходок в мире выросло на 38%. Жертвой одной из них стал недавно 14-летний сын Майкла Дугласа, отдыхавший на европейском курорте.
Нет, земля не горит у нас под ногами, и не все двери закрыты. Живя в разных странах, мы хорошо устроены и чувствуем себя до некоторой степени вольготно.
Только мир почему-то раскачивается всё сильнее под ударами штормовых волн, и, заглядывая вперед, мы больше не находим уверенности даже в ближайшем будущем. Масштабные раздоры, противостояния, конфликты и войны опять стали частью жизни и неизбежным сценарием любых прогнозов и стратегий. В своих интервью ведущие политики мира, не смущаясь, рассказывают об этом. И тучи понемногу окутывают горизонт.
Даже Израиль, призванный служить пристанищем, “аварийным выходом”, не внушает полного доверия. Каждый год, празднуя свою независимость, он на самом деле отчаянно зависит от всех. Да, это убежище для евреев, но иногда оно кажется бомбоубежищем…
В нынешние тревожные времена не стоит надеяться на авось и списывать всё на “временные трудности”. Лозунг “переживем и это” уже не раз аукался нам бедой. Тысячелетиями наши предки переживали те же самые этапы, каждый раз надеясь, что ситуация как-то образуется. А затем сталкивались с гонениями, погромами, изгнаниями и попытками тотального “решения еврейского вопроса”.
Нет смысла обольщаться: наш век не станет исключением из правил. Он только лишний раз их подтвердит. Однако еврейский народ достаточно мудр, чтобы не повторять прежних ошибок. В наших силах остановить негативные тенденции.
Ведь проблема не в том, что мы малы и разбросаны по миру. Проблема в том, что мы внутренне разобщены. Нас разделяют не государственные границы и не культурные различия – нам недостает прямой и открытой связи сердец, без которой наш народ лишен своей сути. Без этой связи мы всегда слабы, всегда зависим от других.
И наоборот, внутреннее единение испокон веков придавало нам силы перед любыми врагами и невзгодами. Даже остатки былого единства, искры угасшего костра позволили нам выжить на протяжении двух тысяч лет изгнания, уцелеть вопреки всему.
Но сейчас этого мало. Если мы хотим обрести подлинную независимость, а иными словами, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, независимо от страны проживания, то нам нужно заново вспомнить, что мы один народ, что у нас по-прежнему общие корни и общая судьба. Она становится роком, когда мы забываем об этом, но может превратиться в счастливую фортуну, если мы будем братьями – не собратьями по несчастью, а именно дружной семьей.
Наши мудрецы уже давно сказали: “Все в народе Израиля – поручители друг другу”. Это не красивые слова, а формула, определяющая существование евреев в любые времена. Она кажется обременительной, невыполнимой, но если вместе взяться за дело, результаты превысят все ожидания. Так уже не раз бывало в древности, и теперь настала пора возродить подлинный народ Израиля, несущий миру пример доброго, эффективного объединения, которое и есть “свет народам”.
Наша независимость, наш успех – это правильная взаимосвязь между нами, равная, никого не обделяющая, выстроенная не за счет кого-то, а во благо всем. Такой пример народы примут с благодарностью и уважением. Ведь ничего другого, кроме вражды, никто предложить не может.
Вот почему в эти весенние дни, вспоминая ужасы прошлого века и радуясь, что они остались позади, я понимаю: главный их урок еще надо усвоить. У нас есть что дать миру, кроме технологий и нобелевок, кроме талантливых ученых и музыкантов. И только за этот главный подарок мир, наконец, скажет нам “спасибо”.
Передо мной дедовские ордена и медали. На экране я вижу ветеранов, идущих по улицам бывших советских и израильских городов… Это не должно повториться. И единственной гарантией можем быть только мы сами – сплоченные, как когда-то. В этом наша сила и свобода, в этом наш дар миру, тот вклад, без которого не обойтись ни нам, ни ему. Такими мы нужны всем, и потому никто не даст нас в обиду.
С праздником!
Олег Ицексон, Израиль
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ / WWW.OPENTV.TV

2015-04-09

ВАЛЕНТИНА ЛИСИЦА СЫГРАЕТ РАХМАНИНОВА В КАЛГАРИ

Звичайно що це справа Оркестру, вирішувати, грати з Лисицею чи ні. Але тільки йому не варто при цьому жмурити очі на те, що якщо оркестр філармонії Калгарі дійсно влаштує концерт з участю Лисиці, то тепер з його боку це буде однозначно політичний крок - абсолютно ясний жест підтримки політики Путина, стосовно України, міжнародного права і всього світу.
Під політикою Путина я маю на увазі її головні засади, тобто брехня, провокації та агресію.
___
Конечно это дело Оркестра, решать, играть с Лисицей или нет. Но только ему не стоит при этом щурить глаза на то, что если оркестр филармонии Калгари действительно устроит концерт с участием Лисицы, то теперь с его стороны это будет однозначно политический шаг - абсолютно ясный жест поддержки политики Путина, в отношении Украины, международного права и всего мира.
Под политикой Путина я имею в виду ее главные принципы, то есть ложь, провокации и агрессию.

Було: http://www.russianweek.ca/news/canada/валентина-лисица-сыграет-рахманинов
ВАЛЕНТИНА ЛИСИЦА СЫГРАЕТ РАХМАНИНОВА В КАЛГАРИ
Posted on April 8, 2015 in Канада
[...]администрация Филармонического оркестра Калгари (Calgary Philarmonic Orchestra – CPO) ничего не сообщает о каких-либо возможных изменениях в репертуаре или замене Валентины Лисицы в концертах, которые должны состояться в июне.
Во вторник представитель CPO подтвердил, что концерты с участием Лисицы в Калгари состоятся по установленному уже репертуарному расписанию.
Хизер Слейтер, директор оркестра по вопросам планирования репертуара, сказала, что администрация коллектива “выполнит контракт по выступлениям в июне”.

2015-04-02

Післямова до "Шустер LIVE" від 20 березня (з рос. перекл.)

Післямова до "Шустер LIVE" від 20 березня


- або а хто там? - за наставленими на всіх навколо кривавими вилами московського антагоністичного психодуалізму

В процесі дискусії в студії "Шустер Live" (20 березня) згадувалося про бажання людей миру. І мною на фейсбук-сторінці студії було внесене зауваження: "Щодо бажання миру: всі три голодомори, учинені московською бандою убивць на українській землі, 1946-47, 1932-34, 1921-23 - всі відбулись в цілком і повністю мирний час. Під повним московським контролем."

Побачивши це зауваження, якась раніше мені невідома Larissa Chase відповіла: "А вам известно, что русские люди точно также умирали от того же самого голода и проводился он без разделения по национальному признаку? Уже тошнит слышать о том, что только на украине эта беда была. Не искажайте историю, Тупое невежество украинцев зашкаливает."

Відбулася дискусія, її можна переглянути тут: https://www.facebook.com/shusterlive/posts/10152758074521009?notif_t=like.

В процесі дискусії Larissa Chase довела усім присутнім до відома, що в українському інфопросторі порядкують американські маріонетки; що ганебні плями є не тільки в історії СССР, але й в історії Канади; що мільйони українців - зомбі, продукт остервенілої пропаганди; що англосакси ніколи не будуть українцям братами, як були росіяни, і що українці плюнули в корито, із якого хлебтали, и хлебтали непогано; що такого жаху, який переживає наша роздерта і корумпована "парашами и коломойшами" країна, вона ніколи ще не переживала; що вона, Larissa Chase, сподівається, що Росія не простить нам зради і тої жовчі, яку ми не перестаємо вивергати на Росію; що Путін, після всієї гидоти, на яку здатне тільки укр. бидло навіть в вищих ешелонах влади (де одні недоумки), він хоче допомогти Україні стати на ноги - і що з ума зійти, який Путин чудовий, і що таким чудовим його починає бачити захід і америка, особливо після фільму про Крим.

Для повноти уяви про вигрібну яму московського інфолайна щодо України і українців, з якої московська інфоканалізація заливає як виявляється не тільки Росію, але цілий світ, наведемо інші каналізовані цією людиною на сторінку фейсбуку "Шустер Live" деякі його шматки.

Зокрема Larissa Chase повідомляє, що люди, які на українській землі висловлюють захоплення Путиним та московськими діями щодо україни [не України, а україни], це розумні і сміливі люди; що україна дуже хвора, і схоже невиліковно; що від всіх українців ісходить одна злоба, жадібність, жорстокість, нелюдськість і звинувачення Росії в усіх бідах; що українцям слід глянути на себе і визнати свою вину; що крах, кінець україни неминучий, це тільки питання часу і що руйнується вона зсередини; що вона бачить всю картину глобально і що ми тут в україні тільки розмінна монета в спробі америки [не Америки, а америки] домінувати в світі. І що їй навіть не шкода нас, які так міркують і яке щастя, що її уже ніщо не повязує з фашистською україною.

А що україну вона пише з маленької букви, то це тому, що україна - це шлюха, яка продалась америці з "патрахами" і що вона ненавидить те, у що ця країна та її люди перетворились. І що українців їй не шкода, бо вони мають те, на що заслуговують, і що правителів вони вибрали таких, які знищують країну. І що бандерівці убивали українських немовлят, розмазуючи їх по стіні будинків.  А сила Росії в тому, що за нею правда.

Крім того, Larissa Chase повідомила нам, що ангосакси, в европі [не в Европі] і тут в Канаді [Канада ж - з великої букви], - просто зовсім інші люди, це інша культура, в яку вона вписалася. А те, що ми, українці, жебраки, корумповані, злодійкуваті, їм [европі] не потрібні в їх союзі, то це вони [европа] по всякому нам дають знати. І мають вони нас за бидло. І все, що їм від нас буде треба, то це наша дешева робоча сила і наші благодатні чорноземи для вирощування гмо. НІХТО ні Канаді, ні в америці вже давно навіть і не згадує про україну. І що вона, Larissa Chase, рада за Росію, яка встала з колін і доводить усьому світові, що з нею треба рахуватися, а дядя Сем їй не указ. І що, на щастя, прозріває европа, яка теж не хоче бути під чоботом америки.

В результаті дискусії Larissa Chase зрештою зробила висновок: "А вам похоже нечего сказать, кроме того, что вы львовский бандерлог. Я вас вставлю в спэм, чтобы не получать бред шизофреника фашиста."

"Брєд шизофрєніка фашиста", на думку Larissa Chase, це зокрема згадка про те, що московська банда убивць, в процесі голодоморного убивства українського народу 1932-34,  на місце убитих українців, в _повністю_ винищені голодом українські села півдня та сходу України, а їх було принаймні сотні, завезла селян з російської "глубінки", яких, зауважимо, голодоморні смерті ніяк не зачепили, хоч Larissa Chase тут намагається запевняти, що голодомор проводився без поділу за національною ознакою.

А також, само собою, "Брєд шизофрєніка фашиста" - це висновки, що московська банда убивць зовсім не є російським, чи якимось іншим народом, а що це - організоване злочинне утворення, більше від усіх в світовій історії відомих злочинних утворень, і яке здавна володіє такими технологіями та засобами, які дають йому змогу так висмикувати людей з народів, щоб робити з тих людей безрідних покидьків невідомих народів на прислужуванні в московській банді убивць, головним чином шляхом розриву пов'язаності їх дій з людською мораллю, що і забезпечує московській банді убивць неперервну спадкоємність протягом десятків і сотень років. Безрідних, це тут значить без рідного народу, тобто без національної належності, і це найперша неодмінна та обов'язкова умова належності до московської банди убивць.

Чи згадка про те, що український народ з початку 20-го сторіччя, через його планомірне винищення усіма доступними московській банді убивць засобами, практично не змінив своєї чисельності, чи зменшив її - тоді як інші народи навколо збільшилися з того часу вдвічі чи втричі, у тому числі російський народ.  Ці, та інші подібні елементарні факти гігантської злочинної діяльності московської банди убивць на українській землі, усі московські холопи мусять називати "бред шизофреника фашиста".

Отже людина, яка сама ж звернулася, щоб розпочати дискусію, закінчила свою участь в ній - після того, як її зусилля розпочати дискусію були підтримані, словами: "Я вас вставлю в спэм, чтобы не получать бред шизофреника фашиста". Це нібито хтось набридливо до неї чіпляється, і вона дуже хоче показати, що й надалі бачить небезпеку продовження того чіпляння проти її волі.

Але розглянемо конкретніше даного представника мас московських холопів, оскільки з відкритістю його діяльності на прислужуванні в московської банди убивць тісно пов'язаний один, може не надто новий, але досить таки наочний момент. А саме що це ще одне, і то дуже промовисте підтвердження того вже давно встановленого, цікавого далеко не тільки мешканцям американського континенту факту, що вже багато років активно діє потужний канал масової міграції на американський континент московських людей без ознак людської моралі, наповнених ненавистю і брехнею.

І ці люди без ампутованої в філіях московської банди убивць на теренах екс-СССР моралі, після прибуття на американський континент аж ніяк не почувають себе самотніми. На них там є кому чекати, підтримувати і сприяти подальшому розвитку специфічних рис московських посіпак. Іншими словами кажучи, на американській землі існують дуже активно діючі спільноти московських холуїв, і нема жодної, навіть і найменшої підстави сподіватися на те, що задачі, які вони ставлять перед собою там, якось по суті відрізняються від задач, які московська банда убивць вже реалізувала на українській землі в 1946-47, 1932-34, 1921-23 роках.

Народилась і виросла Larissa Chase, судячи з її фейсбук-сторінки, тобто стала дорослою людиною, в Україні (в Коломиї), навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті, після чого знайшла своє щастя в англо-саксонській Канаді.

Однак факти власної долі зовсім не заважають цій людині, цілком всупереч свому особистому, досить таки однозначному досвіду, радити українцям: "вы славяне, как и русские. Поверьте мне! НИКОГДА англо-саксы не будут вам братьями, каковыми вы БЫЛИ с русским и белорусским народами. Увы, вы плюнули в корыто, из которого хлебали, и хлебали неплохо".

Гігантські московські голодоморні убивства українського народу, на думку Larissa Chase, аж ніяк не перешкоджали цьому "нєплохому хлєбанію".

Отже сама Larissa Chase, одночасно з своїми визначеннями стосовно України, на зразок: "украину я пишу с маленькой буквы только потому, что эта страна шлюха, продавшаяся америке с потрахами, не владеющая уже ситуацией и целиком зависит от воли и желания Вашингтона", сама особисто, не немовлям, а вже цілком сформованою людиною, виїхала з України зовсім не в Росію, а цілком навпаки, в Канаду. І там, як це не дивно (слово "Америка", зауважимо, як і слово "Україна", Larissa Chase пише з маленької букви), дуже добре себе почуває: "Я очень хорошо вписалась в этот мир", і навіть й гадки не має навіть і думати виїжджати звідти до, за її словами, "великую Россию".

Як бачимо, говорити на словах іншим одне, а реально на ділі чинити щодо себе самої рідненької абсолютно протилежне, це просто залізне, безсумнівне правило для даної людини.

Сьогодні ця Larissa Chase, є "teacher at Calgary Catholic School District". Тут слід було б поставити знак оклику, з огляду на суперечність між з одного боку московським "мисленням" в голові Larissa Chase, і з іншого - справжнім московським ставленням до геть усього з словом Catholic в назві.

Бідолашні діти at Calgary Catholic School District, слід додати, не хочу навіть й уявляти, і чого ж їх там тільки може научати така наповнена московською злобою, ненавистю і брехнею людина. Як вона учить діток, керуючись подібною "мораллю".

І Larissa Chase аж ніяк не виняток, жодним чином. Зовсім навпаки, вона - це правило. Кожен, хто хоч трішки цікавиться, легко може навести десятки, чи сотні аналогічних прикладів, коли життєва практика просто таки здавалося б найупоротіших московських "патріотів" за кордонами Росії, прямо суперечить їхнім же словам про їхню шалену ненависть до західного світу, і вони ну нізащо не бажають навіть і думати переїжджати в Росію, і то навіть з таких з їхніх слів ненависних їм країн, як Україна, не кажучи вже про Латвію, Естонію й Литву.

Це навіть коли мовчати про те, що ріднесенькі діточки а чи не усіх московських скільки-небудь помітних посадових персон, а чи не усі вчаться, після чого живуть там, на страшному чужому ворожому Заході, в будь-якій з країн, куди їм вдалося пролізти. Розглядаючи повернення в "вєлікую" Росію, як а чи не найстрашніше покарання. Як і Larissa Chase, слід додати.

В Канаду ж, Німеччину, Нідерланди, Англію, США - це безперечно дааа, це воно дуже, дуже і дуже хоца. І таке можна сказати щодо практично кожного московського холопа, холуя і посіпаки, які постійно, не перестаючи, прямо таки сифонять всюди навколо почерпнутою ними з кругом в світі доступної московської інфоканалізації ненавистю, злобою та брехнею до цих же країн, в яких брехливі покидьки навідомих народів підло живуть. Живуть, зауважимо, в оточенні чудових людей, прекрасним ставленням яких до своєї підлої персони покидьки охоче користуються, але при тому не упускають жодної нагоди, щоб поза очі оголосити цих же самих, чи таких же самих людей нацистами, фашистами, вашингтонськими шлюхами та іншими словами, на які тільки здатна уява цих виплодків московської інфоканалізації.

Звичайно що коли їхні вислови з великою імовірністю можуть потрапити до тих людей, в доброму ставленні від яких дводушний московський холоп купається умліває, він намагається якось прикритись, для зручності подальшого користування добрим ставленням нормальних людей. Ось така до смішного недолуга спроба прикриття свого паскудства від Larissa Chase, яка всюди в інших місцях використовує поняття "англо-сакси" у вкрай негативному контексті: "Анго-саксы,в европе и здесь, - просто совершенно другие люди, это другая культура, в которую я вписалась".

Здавалося б, раз ти рвешся поїхати туди на відпочинок, навчати там своїх дітей, користуватися створеними там речами, зрештою жити там, то значить логічно буде казати, що там добре? але ні. Московська логіка навиворіт, спеціальна для підневільних мешканців московської інфоканалізації, рабів московської банди убивць - від тих людей, які їздять на Захід на відпочинок, навчають там своїх дітей, користуються створеними там речами, тримають там свої, тобто вкрадені в російського народу гроші, зрештою самі (як наприклад Larissa Chase) живуть там - каже: "ні". Там жахи, там бездуховність! Краще умріть, але так, як там, не живіть.

Отже, як це нам незаперечно демонструє навколишня дійсність, реальні дії таких людей щодо себе самих - і їхні дії щодо нормальних людей, вчинки яких залежать від людської моралі, обумовлені в московських холопів цілком протилежними наборами уявлень. Щодо себе правдивими, а щодо інших ні. І ці два абсолютно протилежні уявлення, ці два протилежні світи, які охоплюють одну і ту ж саму людину, вони, якимсь здавалося б неймовірним з точки зору нормальної людини чином, прекрасно уживаються в такому окремо взятому, збоку дивлячись на осатанілі слова такої людини, в здавалося б ущерть наповненому московським інфолайном черепку. Назвемо це стандартне московське явище "московським антагоністичним психодуалізмом".

Але це на жаль далеко не якась психічна аномалія, яка наприклад заставляє людину городити подвір'я глухими двометровими мурами - замість прозорої сітки, чи якоїсь ажурної огорожі, чи якихсь наприклад штахетів, крізь які з вулиці всім все на подвір'ї видно. Хоч не доводиться сумніватися, що ті, чи інші побутові здавна заведені особливості можуть якщо не сприяти, то перешкоджати, більшою чи меншою мірою тим чи іншим психічним негараздам.

Це просто відсутність в людині людської моралі. Не в розумінні відсутності знання про людську мораль, ні, така людина про людську мораль дуже добре все знає, як і про її значення для нормальних людей. Відсутність в людині людської моралі, це відсутність повязаності дій такої людини з людською мораллю. Знання ж про мораль таким людям конче потрібні для її експлуатації, в процесі злочинної маніпуляції нормальними людьми. А для чого аморальним покидькам невідомих народів на прислужуванні в московській банді убивць маніпулювати нормальними людьми, зрозуміти не дуже важко - перш за все для використання нормальних людей в якості якісного гарматного м'яса. Згадаємо наприклад історію обгорілого в російському танку на українській землі десь в районі Дебальцево бурята, російського солдата срочної служби.

Щоб нормальний бурятський хлопець, який собі навіть і в кошмарному сні не припускає можливість існування в природі чогось на зразок "московського антагоністичного психодуалізму", сам, за власною волею надавав себе московській банді убивць в якості гарматного м'яса на українській землі, підставляючи своє Богом дане життя в вогняному пеклі і горів там в ньому заживо добровільно, аж ніяк не можна обійтися без того,  щоб той хлопець думав, ніби він мусить робити таке за праве діло. Нема кращої мотивації для нормальної людини, аніж боротьба за праве діло: "знаю, что за правое дело боролся. [...] А то, что меня… что по сути нельзя срочников сюда везти. Вообще нельзя было. Тем не менее, я поехал все равно. С чувством… не долга, а справедливости. Здесь я насмотрелся на то, как убивают. Бесчинствуют. Тоже чувство справедливости."

Не може звісно навіть і припустити вихований в простій родині на нормальних людських моральних цінностях бурят, що це насправді в навушниках зовсім ніякий не злісний фашист укроп хунтний, а просто трішки спотворений голос добре навченого давньої традиційної стандартної московської підлості власного політрука з сусідного танку, якому не треба вишукувати, де, коли і як треба перехвачувати радіохвилю , і що саме казати, щоб у молодого бурятського хлопця безвідмовно виникла мотивація справедливості: "Когда мы в танках едем, иногда радиоволну нашу перехватывают укропы. Я точно помню там голос мужчины: «Слушайте внимательно, московские, питерские, ростовские выродки. Мы вас всех убьем. Сначала убьем вас, ваших жен, детей, доберемся до ваших родителей. Мы фашисты. Мы не перед чем не остановимся. Будем вас убивать, как наши братья-чеченцы, отрубать вам головы. Запомните это. Отправим вас домой в цинковых гробах, по кусочкам»."

Зайво коментувати той "голос мужчини", чи не так. Кожному, хто хоч трішки знайомий з реаліями протистояння українського народу московській інвазії, здалля видно, що жодній людині, якій не байдужа доля українського народу, ніколи навіть і в голову не зможуть прийти ні ці наведені вище, ні хоч трохи подібні до них інші слова.

...Хоч більшість головних висновків щодо московських холуїв на американській землі зроблені вже давно, зокрема найголовніший, щодо остаточного предмету їхньої смертельної ненависті, присутнього як в Україні, так і на Американському континенті, див. "Минуле України, майбутнє Америки" в книзі "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам", однак коли є можливість щось трішки, на фактичному матеріалі, додати до раніше дослідженого, зокрема щодо покидьків невідомих народів на американському континенті на прислужуванні у московської банди убивць, то це може тільки сприяти подальшому очищенню навколишнього інформаційного простору від зловонних викидів московської інфоканалізації та проясненню розуміння тої дуже значимої для безпеки - далеко не тільки українського народу - частини нашої реальної дійсності, яку творить нам московська банда убивць, прикриваючись чим далі, тим більш підлою, відвертою та нахабною брехнею. 


Література

1. Минуле України, майбутнє Америки, в кн.  "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам"
UPolitology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
UPolitology.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alT0xMOTJKUFNEMzA&authuser=0
російський переклад:
UPolitologyR.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alcm9uYUJrQkhvRWs&authuser=0
UPolitologyR.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alMDdqUWRReHRZaGM&authuser=0

2. «Мы все знали, на что идем и что может быть» (Интервью с российским танкистом, который вместе со своим батальоном был командирован сражаться за Дебальцево) http://www.novayagazeta.ru/society/67490.html


_____

Послесловие к "Шустер LIVE" от 20 марта


- или а кто там? - за наставленными на всех вокруг кровавыми вилами московского антагонистического психодуализма

В процессе дискуссии в студии "Шустер Live" (20 марта) упоминалось о желании людей мира. И мной на фейсбук-странице студии было внесено замечание: "О желание мира: все три голодомора, учиненные московской бандой убийц на украинской земле, 1946-47, 1932-34, 1921-23 - все состоялись в целиком и полностью мирное время. Под полным московским контролем. "

Увидев это замечание, некая прежде мне неизвестная Larissa Chase ответила: "А вам известно, что русские люди точно также умирали от того же самого голода и проводился он без разделения по национальному признаку? Уже тошнит слышать о том, что только на украине эта беда была. Не искажайте историю, Тупое невежество украинцев зашкаливает."

Состоялась дискуссия, ее можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/shusterlive/posts/10152758074521009?notif_t=like.

В процессе дискуссии Larissa Chase поставила всех присутствующих в известность, что в украинском инфопространстве хозяйничают американские марионетки; что позорные пятна есть не только в истории СССР, но и в истории Канады; что миллионы украинцев - зомби, продукт остервенелой пропаганды; что англосаксы никогда не будут украинцам братьями, как были русские, и что украинцы плюнули в корыто, из которого хлебали, и хлебали неплохо; что такого ужаса, который переживает наша разодранная и коррумпированная "парашами и коломойшами" страна, она никогда еще не испытывала; что она, Larissa Chase, надеется, что Россия не простит нам измены и той желчи, которую мы не перестаем извергать на Россию; что Путин, после всей гадости, на которую способно только укр. быдло даже в высших эшелонах власти (где одни недоумки), он хочет помочь Украине стать на ноги - и с ума сойти, какой Путин замечательный, и таким замечательным его начинает видеть запад и америка, особенно после фильма о Крыме.

Для полноты представления о выгребной яме московского инфодерьма относительно Украины и украинцев, из которой московская инфоканализация заливает как оказывается не только Россию, но весь мир, приведем другие канализованные этим человеком на страницу фейсбука "Шустер Live" некоторые его куски.

В частности Larissa Chase сообщает, что люди, которые на украинской земле выражают восхищение Путиным и московскими действиями относительно украины [не Украины, а украины], это умные и смелые люди; что украина очень больна, и похоже неизлечимо; что от всех украинцев исходит одна злоба, жадность, жестокость, бесчеловечность и обвинения России во всех бедах; что украинцам следует взглянуть на себя и признать свою вину; что крах, конец украины неизбежен, это только вопрос времени и разрушается она изнутри; что она видит всю картину глобально и мы здесь в украине только разменная монета в попытке америки [не Америки, а америки] доминировать в мире. И что ей даже не жалко нас, которые так рассуждают, и какое счастье, что ее уже ничто не связывает с фашистской украиной.

А что украина она пишет с маленькой буквы, то это потому, что украина - это шлюха, которая продалась америке с "патрахами" и что она ненавидит то, во что эта страна и ее люди превратились. И что украинцев ей не жалко, потому что они имеют то, что заслуживают, и правителей они выбрали таких, которые уничтожают страну. И что бандеровцы убивали украинских младенцев, размазывая их по стене домов. А сила России в том, что за ней правда.

Кроме того, Larissa Chase сообщила нам, что ангосаксы, в европе [не в Европе] и здесь в Канаде [Канада же - с большой буквы], - просто совсем другие люди, это другая культура, в которую она вписалась. А то, что мы, украинцы, нищие, коррумпированные, вороватые, им [европе] не нужны в их союзе, то это они [европа] по всякому нам дают знать. И у них нас считают быдлом. И все, что им от нас надо, то это наша дешевая рабочая сила и наши благодатные черноземы для выращивания гмо. НИКТО ни Канаде, ни в Америке уже давно даже не вспоминает об украине. И что она, Larissa Chase, рада за Россию, которая встала с колен и доказывает всему миру, что с ней надо считаться, а дядя Сэм ей не указ. И, к счастью, прозревает европа, которая тоже не хочет быть под сапогом америки.

В результате дискуссии Larissa Chase конечном итоге сделала вывод: "А вам похоже нечего сказать, кроме того, что вы львовский бандерлог. Я вас вставлю в спэм, чтобы не получать бред шизофреника фашиста."

"Бред шизофреника фашиста", по мнению Larissa Chase, это в частности упоминание о том, что московская банда убийц, в процессе голодоморного убийства украинского народа 1932-34, на место убитых украинцев, в _полностью_ истребленные голодом украинские села юга и востока Украины, а их было по крайней мере сотни, завезла крестьян с российской "глубинки", которых, заметим, голодоморные смерти никак не задели, хотя Larissa Chase здесь пытается уверять, что голодомор проводился без разделения по национальному признаку.

А также, само собой, "Бред шизофреника фашиста" - это вывод, что московская банда убийц вовсе не является русским, или каким-то другим народом, а это - организованное преступное образование, большее чем все в мировой истории известные преступные образования, и которое издавна обладает такими технологиями и средствами, которые позволяют ему так выдергивать людей из народов, чтобы делать из людей безродных отбросов неизвестных народов на прислуживании в московской банде убийц, главным образом путем разрыва связи их действий с человеческой моралью, что и обеспечивает московской банде убийц непрерывную преемственность в течение десятков и сотен лет. Безродных, это здесь значит без родного народа, то есть без национальной принадлежности, и это первейшее непременное и обязательное условие принадлежности к московской банды убийц.

Или упоминание о том, что украинский народ с начала 20-го века, из-за его планомерного истребления всеми доступными московской банде убийц средствами, практически не изменил своей численности, или уменьшил ее - тогда как другие народы вокруг увеличились с тех пор вдвое или втрое, в том числе русский народ. Эти и другие подобные элементарные факты гигантской преступной деятельности московской банды убийц на украинской земле, все московские холопы должны называть "бред шизофреника фашиста".

Итак человек, который сам же обратился, чтобы начать дискуссию, закончил свое участие в ней - после того, как ее усилия начать дискуссию были поддержаны, словами: "Я вас вставлю в спэм, чтобы не получать бред шизофреника фашиста". Это якобы кто-то надоедливо к ней цепляется, и она очень хочет показать, что и в дальнейшем видит опасность продолжения того цепляния против ее воли.

Но рассмотрим конкретнее данного представителя масс московских холопов, поскольку с открытостью его деятельности на прислуживании в московской банды убийц тесно связан один, может не слишком новый, но довольно наглядный момент. А именно что это еще одно, и очень красноречивое подтверждение того уже давно установленного, интересного далеко не только жителям американского континента факта, что уже много лет активно действует мощный канал массовой миграции на американский континент московских людей без признаков человеческой морали, наполненных ненавистью и ложью.

И эти люди без ампутированной в филиалах московской банды убийц на территории экс-СССР морали, после прибытия на американский континент отнюдь не чувствуют себя одинокими. На них там есть кому ждать, поддерживать и способствовать дальнейшему развитию специфических черт московских прихвостней. Другими словами говоря, на американской земле существуют очень активно действующие сообщества московских холуев, и нет ни одного, даже малейшего повода надеяться на то, что задачи, которые они ставят перед собой там, как-то по сути отличаются от задач, которые московская банда убийц уже реализовала на украинской земле в 1946-47, 1932-34, 1921-23 годах.

Родилась и выросла Larissa Chase, судя по ее фейсбук-странице, то есть стала взрослым человеком, в Украине (в Коломые), училась в Киевском национальном лингвистическом университете, после чего нашла свое счастье в англо-саксонской Канаде.

Однако факты собственной судьбы совсем не мешают этому человеку, вполне вопреки своему личному, довольно однозначному опыту, советовать украинцам: "вы славяне, как и русские. Поверьте мне! НИКОГДА англо-саксы не будут вам братьями, каковыми вы БЫЛИ с русским и белорусским народами. Увы, вы плюнули в корыто, из которого хлебали, и хлебали неплохо".

Гигантские московские голодоморные убийства украинского народа, по мнению Larissa Chase, отнюдь не препятствовали этому "неплохому хлебанию".

Так что сама Larissa Chase, одновременно со своими определениями в отношении Украины, вроде: "украину я пишу с маленькой буквы только потому, что эта страна шлюха, продавшаяся америке с потрахами, не владеющая уже ситуацией и целиком зависит от воли и желания Вашингтона", сама лично, не грудным дитям, а уже вполне сложившимся человеком, выехала из Украины совсем не в Россию, а вполне наоборот, в Канаду. И там, как это ни странно (слово "Америка", заметим, как и слово "Украина", Larissa Chase пишет с маленькой буквы), очень хорошо себя чувствует: "Я очень хорошо вписалась в этот мир", а также понятия не имеет даже и думать выезжать оттуда в, по ее словам, "великую Россию".

Как видим, говорить на словах другим одно, а реально на деле поступать в отношении себя самой родненькой совершенно противоположно, это просто железное, несомненное правило для данного человека.

Сегодня эта Larissa Chase, является "teacher at Calgary Catholic School District". Здесь следовало бы поставить восклицательный знак, учитывая противоречие между, с одной стороны, московским "мышлением" в голове Larissa Chase, и с другой - настоящим московским отношением к совершенно всему со словом Catholic в названии.

Бедные дети at Calgary Catholic School District, следует добавить, не хочу даже и представлять, и чего их там только может научать такой наполненный московской злобой, ненавистью и ложью человек. Как она учит детей, руководствуясь подобной "моралью".

И Larissa Chase отнюдь не исключение, никоим образом. Совсем наоборот, она - это правило. Каждый, кто хоть немного интересуется, легко может привести десятки, или сотни аналогичных примеров, когда жизненная практика просто таки казалось бы наиболее упоротых московских "патриотов" за пределами России, прямо противоречит их же словам о их неистовой ненависти к западному миру, и они ну ни за что не желают даже и думать переезжать в Россию, и то даже из таких с их слов ненавистных им стран, как Украина, не говоря уже о Латвии, Эстонии и Литве.

Это даже если молчать о том, что родненькие детушки чуть ли не всех московских сколько-нибудь заметных должностных персон, а не все ли учатся, после чего живут там, на ужасном чужом враждебном Западе, в любой из стран, куда им удалось пролезть. Рассматривая возвращение в "великую" Россию, как чуть ли не самое страшное наказание. Как и Larissa Chase, следует добавить.

В Канаду же, Германию, Нидерланды, Англию, США - это бесспорно дааа, это оно очень, очень и очень хоца. И такое можно сказать в отношении практически каждого московского холопа, холуя и приспешника, которые постоянно, не переставая, прямо таки сифонят повсюду вокруг почерпнутой ими с кругом в мире доступной московской инфоканализации ненавистью, злобой и ложью относительно этих же стран, в которых лживые отбросы неизвестных народов подло живут. Живут, заметим, в окружении замечательных людей, прекрасным отношением которых к своей подлой персоне отбросы охотно пользуются, но при этом не упускают ни одной возможности, чтобы за глаза объявить этих же самых, или таких же людей нацистами, фашистами, вашингтонскими шлюхами и другими словами, на которые только способна фантазия этих исчадий московской инфоканализации.

Конечно что когда их высказывания с большой вероятностью могут попасть к тем людям, в хорошем отношении которых двудушный московский холоп купается умлевая, он пытается как-то прикрыться, для удобства дальнейшего пользования добрым отношением нормальных людей. Вот такая до смешного неуклюжая попытка прикрытия своей гадости от Larissa Chase, которая повсюду в других местах использует понятие "англосаксы" в крайне негативном контексте: "Анго-саксы,в европе и здесь, - просто совершенно другие люди, это другая культура, в которую я вписалась".

Казалось бы, раз ты рвешься поехать туда на отдых, обучать там своих детей, пользоваться созданными там вещами, в конце концов жить там, значит логично будет говорить, что там хорошо? но нет. Московская логика наизнанку, специальная для подневольных жителей московской инфоканализации, рабов московской банды убийц - от тех людей, которые ездят на Запад на отдых, учат там своих детей, пользуются созданными там вещами, держат там свои, то есть украденные у русского народа деньги, в конце концов сами (например Larissa Chase) живут там - говорит: "нет". Там ужасы, там бездуховность! Лучше умрите, но так, как там, не живите.

Итак, как это нам неоспоримо показывает окружающая действительность, реальные действия таких людей по отношению к себе самим - и их действия по отношению к нормальным людям, поступки которых зависят от морали, обусловлены в московских холопов совершенно противоположными наборами представлений. По отношению себе правдивыми, а по отношению к другим - нет. И эти два совершенно противоположные представления, эти два противоположных мира, которые охватывают одного и того же человека, они, каким-то казалось бы невероятным с точки зрения нормального человека образом, прекрасно уживаются в таком отдельно взятом, со стороны глядя на осатанелые слова такого человека, в казалось бы до отказа наполненном московским инфодерьмом котелке. Назовем это стандартное московское явление "московским антагонистическим психодуализмом".

Но это к сожалению далеко не какая-то психическая аномалия, которая например заставляет человека городить двор глухими двухметровыми стенами - вместо прозрачной сетки, или какой ажурной ограды, через которые с улицы всем все во дворе видно. Хотя не приходится сомневаться, что те или иные бытовые издавна заведенные особенности могут если не способствовать, то препятствовать, в большей или меньшей степени тем или иным психическим неурядицам.

Это просто отсутствие в человеке морали. Не в смысле отсутствия знания о человеческой морали, нет, такой человек о человеческой морали очень хорошо все знает, как и о ее значении для нормальных людей. Отсутствие в человеке морали, это отсутствие связи действий такого человека с человеческой моралью. Знание же о морали таким людям необходимы для ее эксплуатации, в процессе преступной манипуляции нормальными людьми. А для чего аморальным отбросам неизвестных народов на прислуживании в московской банде убийц манипулировать нормальными людьми, понять не так уж трудно - прежде всего для использования нормальных людей в качестве качественного пушечного мяса. Вспомним например историю обгоревшего в российском танке на украинской земле где-то в районе Дебальцево бурята, российского солдата срочно службы.

Чтобы нормальный бурятский парень, который себе даже в кошмарном сне не допускает возможности существования в природе чего-то вроде "московского антагонистического психодуализма", сам, по собственной воле предоставлял себя московской банде убийц в качестве пушечного мяса на украинской земле, подставляя свою Богом даную жизнь в огненном аду и горел там в нем заживо добровольно, никак нельзя обойтись без того, чтобы тот парень решил, что он должен делать это за правое дело. Нет лучшей мотивации для нормального человека, чем борьба за правое дело: "знаю, что за правое дело боролся. [...] А то, что меня… что по сути нельзя срочников сюда везти. Вообще нельзя было. Тем не менее, я поехал все равно. С чувством… не долга, а справедливости. Здесь я насмотрелся на то, как убивают. Бесчинствуют. Тоже чувство справедливости."

Не может конечно даже предположить воспитанный в простой семье на нормальных человеческих моральных ценностях бурят, что это на самом деле в наушниках вовсе никакой не злобный фашист укроп хунтный, а просто немного искаженный голос хорошо обученного древней традиционной стандартной московской подлости собственного политрука из соседнего танка, которому не нужно искать, где, когда и как надо перехватывать радиоволну, и что именно говорить, чтобы у молодого бурятского парня безотказно возникла мотивация справедливости: "Когда мы в танках едем, иногда радиоволну нашу перехватывают укропы. Я точно помню там голос мужчины: «Слушайте внимательно, московские, питерские, ростовские выродки. Мы вас всех убьем. Сначала убьем вас, ваших жен, детей, доберемся до ваших родителей. Мы фашисты. Мы не перед чем не остановимся. Будем вас убивать, как наши братья-чеченцы, отрубать вам головы. Запомните это. Отправим вас домой в цинковых гробах, по кусочкам»."

Излишне комментировать тот "голос мужчины", не так ли. Каждому, кто хоть немного знаком с реалиями противостояния украинского народа московской инвазии, издали видно, что ни одному человеку, которому не безразлична судьба украинского народа, никогда даже и в голову не смогут прийти ни эти приведенные выше, ни сколько-нибудь подобные им другие слова.

... Хотя большинство главных выводов про московских холуев на американской земле сделаны уже давно, в частности главный вывод, относительно окончательного предмета их смертельной ненависти, присутствующего как в Украине, так и на Американском континенте, см. "Прошлое Украины, будущее Америки" в книге "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам", однако когда есть возможность что-то немного, на фактическом материале, добавить к ранее исследованному, в частности относительно отбросов неизвестных народов на американском континенте на прислуживании у московской банды убийц, то это может только способствовать дальнейшему очищению окружающего информационного пространства от зловонных выбросов московской инфоканализации и прояснению понимания той очень значимой для безопасности - далеко не только украинского народа - части нашей реальной действительности, которую творит нам московская банда убийц, прикрываясь чем дальше, тем более подлой, откровенной и наглой ложью.


Литература

1. Прошлое Украины, будущее Америки, в кн. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам"
UPolitology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
UPolitology.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alT0xMOTJKUFNEMzA&authuser=0
російський переклад:
UPolitologyR.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alcm9uYUJrQkhvRWs&authuser=0
UPolitologyR.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alMDdqUWRReHRZaGM&authuser=0

2. «Мы все знали, на что идем и что может быть» (Интервью с российским танкистом, который вместе со своим батальоном был командирован сражаться за Дебальцево) http://www.novayagazeta.ru/society/67490.html