2017-06-03

Невзоровские среды 31 05 2017

Найцікавіше мені було слухати звісно про українські справи, це почалось десь на 48:50, коли була висловлена думка про те, що Україні не слід затягувати розлучення з московським патріархатом.
Але ще цікавіше було одразу далі про Крим :) Почали з того, що там ейфорія видихлась і прийшла ясність куди попали - і чому це кримчани сподівались, що дороги в Криму мають бути кращі, ніж десь типу на Ярославщині, а підлога в поліклініці не повинна бути прогнила, як в решту російських регіонах. А закінчили, коли згадали про кримську дискусію щодо вибору елементів нового герба Криму, яка виявляється зараз йде в Криму, пропозицією туди кротика чи електричного ската (проблеми з електрикою), і прийшли зрештою до висновку, що найкращим елементом герба Криму буде песець. Ну а для Росії, відповідно - двоголовий песець.
___
Интереснее всего мне было слушать конечно об украинских делах, это началось где-то на 48:50, когда была высказана мысль о том, что Украине не следует затягивать развод с московским патриархатом.
Но еще интереснее было сразу дальше про Крым :) Начали с того, что там эйфория видохлась и пришла ясность куда попали, и почему это крымчане надеялись, что дороги в Крыму должны быть лучше, чем где-то типа на Ярославщине, а полы в поликлинике не должни быть прогнившие, как в остальных российских регионах. А закончили, когда вспомнили о крымской дискуссии о выборе элементов нового герба Крыма, которая оказывается сейчас идет в Крыму, предложением туда кротика или электрического ската (проблемы с электричеством), и пришли в конце концов к выводу, что лучшим элементом герба Крыма будет песец. Ну а для России, соответственно - двуглавый песец.

Дописати коментар